IBL2 - Gara 1: Rovigo 13 - Imola 4

Rovigo 3 0 2 1 3 0 0 4 X ... 13
Imola 0 0 0 2 0 0 2 0 0 ... 4